Vesi

Sisestatud rein poolt T, 10.03.2020 - 23:53

Nii nagu inimeste eluks on hädavajalik hingamiseks sobiva koostisega puhas õhk, on kaladele eluks vajalik sobiva koostisega vesi. Paljud kalade haigused saavad tegelikult alguse probleemidest vee kvaliteediga. Vesi on tähtis ka veetaimedele, osa neist on küll suutelised ka kuival maal toime tulema, kuid paljude jaoks neist on vees olemine hädavajalik. Näiteks vesiroos ilma veeta poleks ju mõeldav, eks? Vesi peab sisaldama kalade jaoks piisavalt hapnikku, veetaimede jaoks piisavalt toitaineid. Vesi transpordib toitained ja süsihappegaasi veetaimedeni. Vesi on elukeskkonnaks ka paljudele mikroorganismidele, mõned neist on meile vajalikud, teistest oleks jälle parem hoiduda.

Looduslikes veekogudes on enamasti suhteliselt hõre asustustihedus ning tegemist on suurte veekogustega, sestap püsivad seal  vee omadused stabiilsetena. Akvaariumis on asustustihedus palju kordi suurem, seepärast võivad vee omadused muutuda nii palju, et on vajalik inimese sekkumine hoidmaks ära meie väikese veemaailma suurt katastroofi. Siiski on ka tavalises koduses akvaariumis võimalik saavutada selline akvaariumielanike ja taimede tasakaal, et vee omadused püsivad stabiilsetena ning akvaristi rolliks on peamiselt vaid kalade toitmine, klaaside ja filtri puhastamine ning taimede kärpimine.