Taimed

Sisestatud rein poolt N, 12.11.2020 - 21:56

Elustaimedest on kasu enamikes akvaariumites.  Taimed osalevad lämmastikuringes, tarbides veest nitraate, vähem teatakse, et taimed tarbivad ka ammoniaaki ning nitritit ning raskemetalle, muutes seeläbi keskkonna akvaariumi elanikele ohutumaks.  Veest toitainete eemaldamine aitab ühtlasi tõrjuda vetikaid. Lisaks pakuvad elustaimed varjupaiku kaladele, eriti on taimedest abi maimudele, kes saavad pugeda varju neid ohustavate suuremate kalade eest. Taimed on osadele kaladele vajalikud kui mopp marja heitmiseks., taimede vahel mari säilib, sest kalad ei saa seda sealt ära süüa.

Ja lõpuks pakuvad ju taimed ka silmailu akvaristile. On mitmeid võistlusi, kus akvaristid näitavad oma imelisi veealuseid aedasid, näiteks AGA Aquascaping ContestGreen Aqua aquascaping contest , The International Aquatic Plants Layout Contest (IAPLC) ISTA International Aquascaping Contest  Sellisele tasemele jõudmine eeldab muidugi teadmisi ja oskusi, aga ka väga lihtsalt kujundatud akvaarium pakub omanikule rõõmu ning kaladele head elukeskkonda.